Butiken är till största delen byggd av återvunnet och överblivet byggmaterial som annars hade kunnat hamnat på soptippen. Entrédörren satt en gång i bankkamrer Bengtssons hus i Munkedal, Willa Bredablick, byggår 1925.
Fönsterbågarna på var sida om entrédörren är från 1905 och har suttit i Thorburns villa som ligger vid Hermanbukten/ Sunningen Uddevalla.
Innerdörren till toaletten kommer från gamla Posthuset på Kålgårdsbergsgatan i Uddevalla osv…
Lokalen var från början ett garage/maskinhall som den tidigare ägaren lät uppföra med en regelstomme klädd med plåt.