I november 2004, endast 3veckor efter återinvigningen av Foss kyrka, startade renoveringen av ett litet, numera förtjusande hus i Fiskebäckskil på västkusten. Litet hus betyder inte alltid mindre jobb. I detta fallet visade det sig ganska snart, när vi började riva 60-tals renoveringen, att man fick ett antal “överraskningar”.