Här följer en bildberättelse om hur Norma från ca 1790 blir nermonterad ochåteruppbyggd igen, nu förstärkt med friska stockar, där de gamla inte ville mer.