Blivande Utby veranda

Just nu bygger vi en Coronaanpassad uteservering. För dig som är kund sedan tidigare så känner du ju säker till att väntetiden är lite längre om man vill ha brutna kulörer. Verandan öppnar tidigast mitten av maj 2021.